TARIHI ESERLERI

Beyşehir ve çevresi tarihi eserler bakımından çok zengin bir nitelik taşır. Siyasi kültürel ve ekonomik alandaki hareketlilik tarihi eserlerin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Hele Türk-İslam kültürünün yeşermesi, oldukça güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.Anılan eserlerin varlığı, milli değerleri yansıtması açısından da büyük önem taşır. Zira onlar, bölgedeki Türk kültürü gerçeğini de omuzlar. Öyle ki; damla damla biriken bu eserler, Anadolu'ya Türk-İslam kültürü mührünü vurmuştur.Bu sebeple konuyu ayrı bir bölüm şeklinde ve iki ana başlık altında ele almak istedik.

 • Eflatun Pınarı
 • Fasıllar Anıtı
 • Heraklis Lahidi
 • Eşrefoğlu Eserleri
 • Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii
 • Çifte Hamam (Eşrefoğlu Hamamı)
 • Eşrefoğlu Türbesi
 • Kale Kapısı
 • İsmail Ağa Medresesi
 • Demirli Mescit
 • İsimsiz Türbe
 • Taş Köprü
 • Çarşı Camii
 • Hacı Armağan Camii
 • Bayındır Camii
 • Kubadabad Sarayı
 • Bedesten (Bezzarlar Hanı)